Project Description

Anna Esbjörnsson

För ett år sedan flyttade ­arkitekten Anna Esbjörnsson hem till ­Hälsingland. Efter studier och ­arbete i Stockholm driver hon nu Lokatt ­Arkitektur, med bas på Stenegård.

Tiken Alex och Anna på deras kontor på Stenegård.

Text & foto: Emrik Jansson

”Jag tror verkligen också att bygg­projekt blir bäst när olika kompetenser arbetar nära varandra.”

Visste du att du skulle komma tillbaka till Hälsingland?

— Ja, jag är en landsbygdsmänniska. Jag älskar det småskaliga, personliga och lugna. Och just här är det så fint att bo för här finns så mycket härlig och kreativ energi.

Hur har det varit att starta arkitektverksamhet här i Järvsö?

— Jag hade en uttalad tanke om att jag ville arbeta tillsammans med andra när jag kom hem. Det är otroligt värdefullt att få ingå i ett sammanhang, kanske speciellt här på landsbygden. Här finns många engagerade och otroligt kunniga människor att arbete med. Flera fina samarbeten har hittat till mig sedan jag startade, det är fantastiskt fint. Risken för missförstånd minskar och det blir lättare att säkerställa en hög kvalitet på det vi gör.

Som arkitekt är du specialiserad mot träbyggande och hållbart byggande. Vad innebär det?

— Genom byggprocessen, oavsett om man ska bygga helt nytt eller renovera ett befintligt hus, är det en mängd val som ska göras. Val av grund, stomme, isolering, ytskikt, färger, inredning mm. Idag står byggandet för kring 20 % av det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige och 40% av allt farligt avfall. Detta är något som vi behöver och kan göra något åt. Ett väldigt bra sätt är att använda den lokala råvara vi har mycket av här, trä, som både är förnyelsebar och binder koldioxid.

— De beställare som kommer till mig vill ha robusta, energieffektiva och sunda hus som byggtekniskt fungerar bra över tid och är relativt underhållsfria. De är ofta intresserade av att välja material som är hälsosamma för oss människor och som också har så liten miljöpåverkan som möjligt. Jag hjälper till att hitta rätt alternativ för just dem och ritar huset för att passa det liv de vill leva och den plats där de vill bygga.

Vilken är Järvsös vackraste byggnad?

— Jag tycker mycket om härbret som byggnadstyp. Det står ett i Sanna, i slutet av en ängssluttning, som är väldigt fint. Det handlar också om hela miljön där, att den hanterats varsamt. Helheten. Som för alla bra hus.

Namn: Anna Esbjörnsson.

Ålder: 34 år.

Yrke: Arkitekt.

Familj: Hunden Alex och mamma, pappa och syster.

Bor: I Kåsjö, Järvsö.

Kommentarer