Project Description

Forum romanum

Engagerade bybor ska göra Järvsö till en 100% hållbar ort att leva på och besöka.

Det gäller att klara av sina mil på skidorna så fort det går för att hinna hem och mata surdegen , kolla så inte ölen har överjäst och stoppa korv. Och fort ska det gå… eller hur var det nu?

Text & foto: Martina Strand

I januari 2016 skapades diskussionsgruppen Hållbarhetsforum av ett tiotal ortsbor, för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Forumets funktion och ambition är att vara en tankesmedja och samlande kraft för kreativa initiativ med syfte att lyfta och utveckla Järvsö inom hållbarhetsområdet.

— Det är ett jättespännande och viktigt projekt som vi är väldigt glada att vara en del av, säger arkitekten Anna Esbjörnsson, som driver Lokatt Arkitektur med specialområde hållbart byggande och träbyggande.

Järvsö Hållbarhetsforum började sitt arbete med att ta fram en vision med syfte att ge riktning åt hållbarhetsarbetet i Järvsö. Visionen grundar sig i en förståelse för vikten av att handskas varsamt med jordens resurser med kommande generationer i åtanke. Några exempel på fokusområden i visionen är lokal matförsörjning, hållbart byggande och boende och hållbar lokal ekonomi.

Just den här dagen när vi träffas sitter tre av medlemmarna av forumet och arbetar på uppdrag av Destination Järvsö, som sedan två år tillbaka driver ett utvecklingsprojekt med syfte att stärka Järvsö som hållbar turistdestination.

— Kunskap och information har vi i dag väldigt lättillgänglig och de flesta av oss är medvetna om att vi behöver göra stora förändringar i vårt sätt att leva. Då känns det viktigt och bra att tillhöra ett forum där man kan göra något aktivt, säger Märit Andersson, som utbildar sig inom småbruk och ekologisk odling och driver fäboden Svedbovallen.

— Järvsö Hållbarhetsforum bygger i dag på ideellt arbete och engagemang. På en liten ort som Järvsö är möjligheten stor att relativt snabbt åstadkomma en förändring. Det känns inspirerande och gör att det blir roligt och lätt att engagera sig, säger Lisa Björner, frilansfotograf, som flyttade till Järvsö för ett par år sedan och framgångsrikt driver sin verksamhet från orten.

Medlemmarna i Hållbarhetsforum:

Märit Andersson

Anna Esbjörnsson

Karin Westberg, tillsammans med Valle

Carina Frost

Lisa Björner

Saknas på bild gör…

Anna Larsson

Kristina Kylin

Ella Nordanås

Lena Aune

Bengt Gustafsson

Ann-Christine Lundgren

Kristina Sundkvist

Kommentarer