Arbetsmarknaden i Ljusdals kommun

I Ljusdals kommun hittar du en bred och varierad arbetsmarknad. Tjänsteföretagen söker ofta nya medarbetare och inom industrin behövs alltid kompetent personal till kommunens företag. Turism- och upplevelsenäringen är med Järvsö i förarsätet på kraftig frammarsch och inom den branschen kommer nya medarbetare inom olika yrkesområden att rekryteras löpande.

En omfattande generationsväxling med många pensionsavgångar är också aktuell i Ljusdals kommun de kommande åren och av den anledningen får Arbetsförmedlingen med jämna mellanrum in urvalsuppdrag där arbetsgivarna vill ha förslag på arbetssökande till olika tjänster. Därför kan det vara en bra idé att registrera dig som ”ombytessökande” hos Arbetsförmedlingen.

Arbetspendling och distansarbete

Till Järvsö är det alltid nära och de goda kommunikationerna gör att kommunens invånare når en stor arbetsmarknad genom pendling. Bredbandsnätet är också väl utbyggt, vilket ger goda förutsättningar för dig som vill flytta hit och arbeta på distans mot andra orter.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i Ljusdal stödjer arbetssökande och företag för att förmedla lediga arbeten. Ta gärna kontakt med deras lokala kontor om du söker jobb i Ljusdals kommun.

Utveckling och nyetableringar av företag

Kommunens näringspolitiska stiftelse NärLjus arbetar aktivt för att utveckla befintliga företag och åstadkomma nyetableringar. Om du har frågor som rör företagande, kontakta gärna NärLjus.

Arbetsförmedling
Kontor i Ljusdal
Platsbanken

Ljusdal Kommuns näringslivskontor
narljus.se